نگار خانه شمیس

نام شمیس ماخوذه از سریانی است و به معنی نور و روشنایی معنویست.

نگارخانه شمیس نیز با الهام از نام دکتر سیروس شمیسا، استاد ادبیات فارسی و نویسنده توانمند ایرانی ، در جهت تکریم فرهیختگان و ترویج هنر و ادب پارسی نامگذاری شده است.

سیروس شمیسا ( متولد رشت 1327 ) تحصیلات عالی خود را در شیراز در رشته پزشکی و سپس ادبیات فارسی شروع کرد و پس از آن وارد دوره دکتری ادبیات فارسی دانشگاه تهران شد و در سال 1357 از رساله خود به راهنمایی دکتر خانلری دفاع کرد. او در سال 1380 یکی از چهره های ماندگار ایران و مشاهیر ادبیات معاصر لقب گرفت و هم اکنون کتاب های او در بسیاری از دانشگاه های عالی ایران تدریس می شود.

محل نگارخانه نیز تا سال 1390 ، منزل و دفتر شخصی ایشان بوده است و بدون تغییرات و به همان شکل گذشته در اختیار نگار خانه شمیس قرار گرفته است.

———————————

Shamis Art Gallery

The name Shamis (The Inner Glow ) is derived from the Syriac language and means light and spiritual enlightenment.

Inspired by the name of Dr. Sirus Shamisa, a professor of Persian literature and a powerful publisher, Shamis Art Gallery has been named in order to honor the Iranian intellectuals and promote Persian art and literature.

The location of the gallery was his personal home and office until 2010 and it’s been kept the same since by Shamis Art Gallery