نگارخانه شمیس

نام ” شمیس ” مأخوذ از سُریانی و به معنی نور و روشنایی معنوی است. نگارخانه “شمیس” نیز با الهام از نام دکتر سیروس شمیسا، استاد ادبیات فارسی و نویسنده توانمند ایرانی، در سال نود و شش تاسیس و نامگذاری شده است

سیروس َشمیسا (متولد رشت ١٣٢٧) تحصیلات عالی خود را در شیراز در رشته پزشکی و سپس ادبیات فارسی آغاز نمود و پس از آن وارد دوره دکتری ادبیات فارسی دانشگاه تهران شد و در سال ١٣۵٧ از رساله خود به راهنمایی دکتر خانلری دفاع کرد. او در سال هشتاد یکی از چهره های ماندگار ایران و مشاهیر ادبیات معاصر لقب گرفت. محل نگارخانه که تا سال ١٣٩٠ منزل و دفتر شخصی ایشان بوده است؛ توسط مالک فعلی در اختیار نگارخانه “شمیس” قرار گرفته است

شمیس  با هدف ارائه و نمایش آثار هنرمندان معاصر ایران تاسیس شد. این نگارخانه از ابتدا با تکیه بر پژوهش، تحلیل و جمع آوری اطلاعات؛ برنامه های جدیدی را برای نمایشگاه های خود طراحی نمود و تلاش کرد هنرهای تجسمی را با هنرهای دیگر، علوم انسانی و تکنولوژی و … گره بزند. نگارخانه شمیس تلاش می کند این ارتباط را بین هنرهای تجسمی و دیگر حوزه ها حفظ و تقویت کند و در کنار آموزش و نمایش و فروش آثار بتواند برای پیشرفت هنر گام تازه ای بردارد

———————————

Shamis Art Gallery

The name “Shamis” is derived from Syriac and means spiritual light and enlightenment. Inspired by the name of Dr. Sirus Shamisa, a professor of Persian literature and a powerful Iranian writer, Shamis Art Gallery was established and named in the year 2017.

Sirus Shamisa (born in Rasht 1958) began his education in Shiraz in the field of medicine and Persian literature and after that he got his PHD in Persian literature at the University of Tehran. He defended his dissertation under the guidance of Dr. Khanlari. In 1980, he was named one of the lasting figures of Iran contemporary literature. The location of the Shamis, was Dr. Shamisa’s home and office until 2011 and then It has been given to Shamis Art Gallery by the current owner.

Shamis Art Gallery was founded with the aim of presenting and displaying Iranian contemporary artists and artworks. From the beginning Shamis Art Gallery has relied on researching, analyzing and data collecting for designing the exhibitions and in this regard tried to link the visual arts with other arts, technology, humanities and etc. With this in mind, Shamis Art Gallery has stablished meetings and workshops alongside the exhibitions. In conclusion, Shamis tries to take new steps for the development of art.