نشستی پیرامون نمایشگاه کژ نگریستن
با عنوان تراژدی در نقاشی

*سخنران سعید قاسمی

——————————–

چهارشنبه 27 شهریور 98
ساعت 17

جهت رزرو و هماهنگی با نگارخانه تماس بگیرید:
۰۲۱۲۲۲۰۱۱۰۲