فاطمه محمد بیگی | هزارتوی رنگی | Fatemeh Mohammad Beygi Solo Exhibition
Workshop- Mansour Nosrat Nezami
Ali Danaeian Solo Painting Exhibition Poster

نمایشگاه انفرادی علی دانائیان | Ali Danaeian Solo Exhibition

Solo Painting Exhibition Ali Danaeian «علی دانائیان» «سرزمین ناب» نمایشگاه انفرادی نقاشی
Kambiz Derambakhsh
Behrooz Farahani

Behrooz Farahani | بهروز فراهانی

Artist Introduction       Behrooz…

Bahareh Shourgashti | بهاره شورگشتی

Artist Introduction     ‌Bahare…

How to Write an Artist Statement - استیتمنت هنرمند

استیتمنت هنرمند، متنی است که با استفاده…

Maheni Tazhibi | ماهنی تذهیبی

Artist Introduction       Maheni…

Samira Zinati | سمیرا زینتی

Artist Introduction     Samira Zinati…

Paria Malmir | پریا مالمیر

Artist Introduction     Paria Malmir…

Farino Atlasi | فرینو اطلسی

Artist Introduction     Farino Atlasi…

Homayoun Hayati | همایون حیاتی

Artist Introduction     Homayoun Hayati…

Atieh Ghalandari | عطیه قلندری

Artist Introduction     Atieh Ghalandari…

Mehran Niksima | مهران نیک سیما

Artist Introduction     Mehran Niksima…

Keyvan Asgari | کیوان عسگری

Artist Introduction        Keyvan…

Kambiz Derambakhsh | کامبیز درم بخش

Artist Introduction         …

Alireza Golduzian | علیرضا گلدوزیان

Artist Introduction       Alireza…

Jamal Rahmati | جمال رحمتی

Artist Introduction         Jamal…