بیوگرافی مصطفی محسنی

شرکت در دوازدهمین نمایشگاه سالانه مجسمه‌های کوچک، مرکز فرهنگی هنری دیدی- مازندران، فروردین 1401

شرکت در فستیوال ملی انجمن سنگ ایران، ساخته‌های کوچک مقیاس سنگی- تهران، بهمن 1400

شرکت در دومین رویداد هنرهای تجسمی ساتین، گالری صبا- تهران 1400

شرکت در هشتمین دوسالانه ملی مجسمه‌سازی تهران در تالار وحدت، آذر تا بهمن- تهران 1399

شرکت در اولین رویداد هنرهای تجسمی موسسه‌ی ژرفا هنر ساتین کیش- جشنواره «وضعیت» در گالری صبا، آبان- تهران 1399

شرکت در دومین جشنواره ملی  مجسمه‌های نمکی تالاب کجی نمکزار نهبندان، فروردین 1398

شرکت در ششمین دوسالانه مجسمه‌های شهری تهران 1397

شرکت در هشتمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه سازی تهران 1396

شرکت در سومین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه سازی تبریز 1395

شرکت در دومین نمایشگاه سالانه ورسوس در فرهنگسرای نیاوران 1394