فصلنامه‌ی پژوهشی پرسپکتیو

نخستین شماره‌ی فصلنامه‌ی پرسپکتیو با محوریت هنر و تکنولوژی منتشر شد. در این شماره سعی شده است با رویکردی بینارشته‌ای به مقالاتی پرداخته شود که مباحث هنر و تکنولوژی را در بر می‌گیرند؛ موضوعی که در جغرافیای کنونی ما کمتر از آن سخن به میان آمده و در این راستا هدف این شماره روشنگری در باب درهم آمیختگی هنر و تکنولوژی است. نهاد « هنر » و تکنولوژی در پنج دهه‌ی اخیر بیشترین تعامل را نسبت به سایر شاخه‌های عِلمی با هم داشته اند اما خواستگاه‌های این پیوند بر بسیاری از جوامع هنری ناگفته‌ مانده است. فقدان دانش درباره‌ی این مبحث در ایران نیز با شدتی بیشتر دیده می‌شود و بر این اساس مجموعه‌ی پرسپکتیو بر آن شد تا نخستین شماره‌ی خود را به مباحثی از این دست اختصاص دهد.
همچنین پادکست پرپسکتیو که همراه با هر فصلنامه منتشر می‌شود بستری است برای گفتگوی بیشتر درباره‌ی هنر و تکنولوژی که در آن علاوه بر پرداختن به مدرسه‌ی «وِختوماس» که به باوهاوس روسی مشهور است و تاثیرات بسزایی در پیوند هنر و تکنولوژی داشته است، گفتگویی نیز با موسس مدرسه‌ی اینورس جناب آقای علیرضا اردوبادی که در ایران برای محکم‌کردن این پیوند قدم‌هایی برداشته است در این پادکست تولید شده است.
نگارخانه‌ی شمیس با افتخار اعلام می‌دارد که حامی نحستین شماره‌ی فصلنامه پرسپکتیو است و در جریانی سهیم است که پژوهش هایی بینارشته‌ای در هنرمعاصر انجام خواهد داد.
برای تهیه کردن فصلنامه‌ی پرسپکتیو و عضویت در این فصلنامه می‌توانید به آدرس https://Perspectivemag.ir رجوع کنید.