Posts

زنان درخشانی که در انقلابِ تحت رهبری زنان سودان تغییر ایجاد می‌کنند

در این انقلاب، زنان با قدرت اکثریت معترضین را تشکیل می‌دهند و تبدیل به بلندترین صداها شده‌اند

چگونه هنر به پیشبرد انقلاب سودان کمک کرد؟ / How Art Helped Propel Sudan’s Revolution

هنرمندان به ایجاد گفتگو در مورد مسیر کشور و اعتراضات کمک کردند