Posts

Sympathy پیوست به نمایشگاه

در این پروفورمنس هنرمندان به مدت دو ساعت یک اثر را به صورت اشتراکی تکمیل می کنند

Portfolio Items

environment event

[Event for Way Of The Wilderness Exhibition] نشستی پیرامون نمایشگاه راه بادیه

نشستی پیرامون رابطه‌ی تکنولوژی و محیط‌ زیست در اختتامیه‌ی نمایشگاه راه بادیه