Majid Eslam Panahi

[ Solo Exhibition Way Of The Wilderness ]نمایشگاه انفرادی راه بادیه

نمایشگاه انفرادی ” راه بادیه “
مجید اسلام پناهی

Solo Exhibition Way Of The Wilderness
Majid Eslampanahi

———————————————

طبق نظریات برخی دانشمندان، زمین مانند یک موجود زنده دارای حیات است. تمام موجودات روی زمین چون سلول‌های این موجود زنده بر سیاره تاثیر می‌گذارند و از آن تاثیر می‌پذیرند. متاسفانه در دهه‌های اخیر ما انسان‌ها با توسعه طلبی‌های افراطی از طبیعت، زمینه‌ی بیماری زمین را فراهم آورده‌ایم، تا حدی که معضلات زیست محیطی را می‌توان مهم‌ترین چالش قرن نامید. چالشی که سلامت و زندگی حتی نسل انسان را هم با خطر مواجه کرده است. هدف این مجموعه به تصویر کشیدن این تضادها و تداعی این پرسش است که میراث ما از گذشتگان چه بوده و برای آیندگان چه باقی خواهیم گذاشت؟
“مجید اسلام پناهی”
.
———————————————

افتتاحیه : ۸ بهمن‌ ماه ۱۴۰۰
ساعت :۱۶ الی ۲۱
اختتامیه: ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰
بازدید همه روزه از ساعت ۱۶ الی ۲۰
نگارخانه روزهای شنبه تعطیل است

.

Opening: January 28
Time: 16:00 – 21:00
Closing: February 3
Visit daily from 16:00 to 20:00
The gallery is closed on Saturdays