گزارش تصویری از نمایشگاه انفرادی فنا

“Fana”

Rita Rahimi 

Solo Exhibition

«فنا»

نمایشگاه انفرادی

«ریتا رحیمی» 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

In this collection, the artist, facing death, she sheds her corporeal self and finds herself reborn into alternate realities.

.در این مجموعه مولف در مواجهه با مرگ، از جسم خود خارج شده و هر بار در جهانی تازه بیدار می‌شود

———————————

Closing: May 2nd 16_20 Pm

اختتامیه ۱۴ اسفند ساعت ۱۶ _ ۲۰

………………………….

مکان: فرمانیه ، بلوار اندرزگو  ، کوچه دانیالی ، پلاک ۸