برنامه های پیرامون هفته/ NFT Art Week Panels

July 21th to 25th – 6pm to 8pm
گشایش : پنجشنبه 29 تیر الی 3 مرداد
ساعات بازدید :  18 الی 21

 Hosted by Ehsan Nasri

میزبان نشست ها : احسان نصری

پنجشنبه: ماهیت NFT
مهمانان :افشین باقری، سمانه لیاقت، نسترن عنبری، مونا سعیدی.

جمعه: تاثیر NFT در اقتصاد هنر
مهمانان :امین پور امین، بهنام کامرانی، امیر سماوات، علی شرفی ،مهیار دین، سعید باباوند

شنبه: مواجهه هنر فیزیکال با NFT
مهمانان : جمال رحمتی، صادق ادهم ، حسین آزادی، سعید نودهی ، آزاد امین ، امیر حسین علویچه

یکشنبه :گالری در فضای فیزیکال، گالری در فضای متاورس
مهمانان :گالری شمیس، گالری NFT Persian, NFTSPACESHIP MUSEUM

دوشنبه :هوش مصنوعی AI
مهمانان : علی شرفی ،سپهر تمدن، سعید شاه محمدی، سهیل کوهی

سه شنبه:NFT Community
سهیل احمدی، علی شرفی ، شهرام جهان سوز (Its By Shan YouTube Channel),
‏NFT Tehran, NFT dabit, NFT pia

_ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _

برگزارکنندگان: Presented by
@ShamisGallery
@nftspaceship_museum
@ehsannasrii

اسپانسرها
‏Nihan ArtStudio – کافه رئیس – Ultra leap team – هاردا فیلم