نشستی پیرامون نمایشگاه عکاسی
“از روزگار سپری شده مردم سالخورده”
با عنوان تصویر، کلمه، دیدارها، بدرودها

*سخنران امین حامی خواه

——————————–

جمعه 18 مرداد 98
ساعت 18

جهت رزرو و هماهنگی با نگارخانه تماس بگیرید:
۰۲۱۲۲۲۰۱۱۰۲