نمایشگاه گروهی نقاشی  کژ نگریستن

*کیوریتور: مهيار بهرام‌اصل

Cranked Look Group Painting Exhibition

 Curator: Mahyar Bahram Asl

——————————

بازنمايى درونى شده توسط هنرمند، حقيقتى جديد به وجود مى آورد كه قبل از آن نبوده است. اين حقيقت به ما اين امكان را می‌دهد كه بتوانيم در درک مسائل، اعم از واقعيت‌هاى سياسى و اجتماعى تابع عقل سليم نباشيم.
براى اين كار لازم است نگاهى شوريده و ” كژ نگريسته ” داشته باشيم.
به زعم ژيژک با تاسى از آثار لاكان، «خود واقعیت پدیده‌ای برساخت شده است و شکل طبیعی ندارد بلکه چیزی است که توسط یک نگاه ایدئولوژیک ساخته می‌شود و به صورت امر طبیعی به خورد ما داده می‌شود، در حالی که امر نمادین است. برساخت نظام‌های فکری و ایدئولوژیک است که به مرور زمان با آن خو می‌گیریم.»
اكنون ما در زمان و مكانى دعوت به زندگى شده ايم كه واقعيت‌های ما پر از اين حقيقت‌هاى ساخته شده توسط چنين ايدئولوژى‌هایی است؛ و شايد هنر همان تنها راه چاره براى عبور از واقعيت‌هاى ساخته‌ی قدرت باشد.
مهيار بهرام‌اصل

The artist’s internal representation creates a new reality that has not existed before. This fact allows us to not be subject to common sense in understanding issues, including political and social realities.To do this, we need to have a cranked look.

Mahyar Bahram Asl

——————————

مریم شیخی
احمد شربتی
غزاله جاسمی
مینا مشجری
زینب اشجعی
نعیمه صنیعی
نفیسه کاظمی
مهسا فریادیان
هدیه مهدی زاده
صدف سید رضایی
بهاره زرگران

Maryam Sheykhi

Ahmad Sharbati

Ghazaleh Jasemi

Mina Moshajari

Zeynab Ashjaei

Naeimeh Saneii

Nafiseh Kazemi

Mahsa Faryadian

Hedyeh Mahdizadeh

Sadaf Seyedrezaei

Bahareh Zargaran

——————————

افتتاحیه:جمعه 22 شهریور ماه
ساعت بازدید :17 الی 21
نمایشگاه تا 28 شهریور ماه ادامه دارد

بازدید همه روزه از ساعت 16 الی 20
نگارخانه روزهای شنبه تعطیل است.

Opening: September 13

21:00- 17:00 :Time

Closing: September 19

Visit daily from 16:00 to 20:00

.The gallery is closed on Saturdays