نمایشگاه عکس های فرناز فلاحت باعنوان «تهران شهری که می بلعد»

Tehran The City That Swallow” Solo Photography Exhibition”

———————————————

فرناز فلاحت عکاسی است که دید متفاوتی از شهر را در عکس هایش به نمایش گذاشته است و دغدغه ی اصلی او در این مجموعه عکس ، “تهران و محیط زیست” آن است که هر روز به مسئله ی بغرنج تری تبدیل می شود.
و تصمیم گرفته شد برای این نمایشگاه پوستر و بروشوری چاپ نشود ، کاریست هر چند کوچک برای حفظ محیط زیست و تلاشی است برای آسیب کمتر به سرزمینی که در آن زندگی میکنیم .

او در استیتمنت نمایشگاه خود می نویسد :ابوالقاسم محمد ابن حوقل به سال ۳۳۱ هجری قمری در توصیف شهر تهران نوشته است که: «در شمال شهر ری، واقع شده است و دارای باغهای فراوانی است و میوه آن بسیار متنوع است.» این توصیف هیچ شباهتی به تهران امروز ندارد. از ديد کارشناسان محيط زيست پایتخت شدن این شهر، خبطي بزرگ و خطايي نابخشودني به شمار مي آيد. با این وجود هر روز به وسعت این شهر افزوده می شود. زمین خواری، کوه خواری از کلمات آشنای این روز هاست. محیط زیست در این شهر هر روز تنگ تر و تنگ تر می شود. این عکس ها تلاشی است برای نگاه به شهر، نه چندان دور نه چندان نزدیک، دیدن بلایی که سر زمین و شهر آورده شده است.

Farnaz Falahat is a photographer who has shown a different view of the city in her photographs, and her main concern in this collection of photographs is, “Tehran and the Environment”,that it is  becoming more and more complicated every day.

And it was decided not to publish any poster or brochure for this exhibition, although it is a small work to preserve the environment and an effort to do less damage to the land, which we live in.

—————————————

افتتاحیه : ۸ آذر ۹۸
ساعات بازدید همه روزه از ساعت ۱۷ الی ۲۰
نمایشگاه تا ۱۳ آذر ماه ادامه دارد .

بازدید همه روزه از ساعت ۱۷ الی ۲۰
نگارخانه روزهای شنبه تعطیل است.

Opening: November 29

20:00- 17:00 :Time

Closing: December 4

Visit daily from 17:00 to 20:00

The gallery is closed on Saturdays.