فراخوان نقاشی فیگوراتیو

نگارخانه  شمیس افتخار دارد نمایشگاهی از آثار نقاشی فیگوراتیو در سطح هنرمنـدان جوان در آبان ماه 98 برگزار کند. هـدف این برنامـه، معرفی و ارتقاء جایگاه هنرمنـدان، بحـث و گفتگـو درباره ‌نقاشی معاصـر و ارائه‌ی فرصتـی برای طـرح دیدگـاه های جدید درباره‌ی نقاشی معـاصر ایران است.

 Figorative Painting Recall

Shamis Art Gallery is proud to hold an exhibition of figurative paintings by young artists in November 1998. The purpose of this program is to introduce and promote the position of artists, to discuss contemporary painting and to provide an opportunity to develop new perspectives on contemporary Iranian painting.

*هر هنرمند میتواند تا10 اثر ارسال نماید.

موضوع، تکنیک، متریال و روش اجرا، آزاد است.
حداکثر سن برای شرکت کنندگان: 35سال
حداکثر سایز اثر ، برای هر ضلع ، 100سانتی متر می باشد.
مهلت ارسال تصاویر آثار و فایل سی وی: 30 مهر
توجه: تصاویر ارسالی با رزولوشن 300Dpi بدون نورخوردگی وسایه باشد. تصاویر ارسالی باید منعکس کننده ی تمام ویژگی های اثر باشد.
فایلcv با فرمتpdf، شامل اطلاعات فردی، خلاصه ی بیوگرافی،  رزومه و راه های ارتباطی باشد.

Email: info@shamisartgallery.ir