نمایشگاه گروهی نقاشی «رودر رویی»

Face To Face” Group Painting Exhibition”

————————————————
شارل بودلر در جایی می نویسد : ” من زخم و چاقو هستم ، قربانی و جلادم” ، نگاه هنرمند به انسان در این مجموعه شاید مصداق خوبی از این جمله باشد . او از جانبی چاقوست ،نگاه ناب تماشاگری که پایین تر از خویش عبور شتابان جریان آگاهیِ بازتاب یافته را می نگرد ، او هم زمان زخم نیز هست ، ادامه خود این جریان است . و اگر جایگاه بازتابانه ی او فی نفسه بیزاری از عمل هست ، اما توسط هر یک از آگاهی های گذرایی که باز می تاباند، او عمل است ، طرح است و امید است . او توالی پایان ناپذیر اقدامات لحظه ای است که بلافاصله توسط نگاه بازتابانه خلع سلاح می شوند هم چون دریایی از طرح ها و پروژه ها که به محض ظاهر شدن چون حباب هایی بر سطح آب می ترکند. هم چون انتظاری ابدی ، خواستی ابدی برای دیگری بودن و جای دیگر بودن .

Charles Baudelaire writes somewhere: “I am a wound and a knife, a victim and a executioner”, the artist’s view of man in this collection may be a good example of this.

—————————————————

عصمت روزبیانی
علی رحمتی
همایون حیاتی
سمیرا زینتی
حسین ورال
حانیه سلطانی
مریم حیدری رامشه
امید غفاری
سپیده احمدی منفرد
سلما محمدرضابیک
پریا مالمیر
شادی دادخواه

Esmat Roozbayani

Ali Rahmati

Samira Zeynati

Hosein Varal

Hanie Soltani

Maryam Heidari ramsheh

Omid Ghafari

Sepideh Ahmadi Monfared

Salma Mohammadreza Beyk

Paria Malmir

Shadi Dadkhah

———————
افتتاحیه :۱۰ آبان ۹۸
ساعت ۱۷ الی ۲۰
اختتامیه : ۱۶ آبان ۹۸

بازدید همه روزه از ساعت ۱۷ الی ۲۰
نگارخانه روزهای شنبه تعطیل است.

Opening: November 1

20:00- 17:00  :Time

Closing: November 7

Visit daily from 17:00 to 20:00

The gallery is closed on Saturdays.