رویا از نگاه کودکان در قاب های نقاشی و عکاسی

Dreaming Of Children Group Painting & Photography Exhibition

————————————–

آثار نقاشی و عکاسی کودکان کار در نمایشگاه «رویا از نگاه کودکان»
در این نمایشگاه  بیش از ۳۰ اثر نقاشی و عکس در معرض دید علاقه مندان قرار می گیرد.
نمایشگاه «رویا از نگاه کودکان» با همکاری و حمایت جمعیت امام علی برگزار می شود.
لازم به ذکر است کلیه عواید فروش آثار نمایشگاه «رویا از نگاه کودکان» به کودکان کار اختصاص پیدا می کند.

Painting and photography works of working children in the exhibition Dreaming of children

In this exhibition, more than 30 paintings and photos will be displayed.

The exhibition “Dreaming of children” is held with the cooperation and support of Imam Ali Society.

It should be noted that all proceeds from the sale of the works of the exhibition “Dreaming of children” will be allocated to working children.

————————————–

یلدا                افسانه      |      نسرین    |    مرتضی
محمود       |      امید         |      بهار      |    سخیداد
نقیب          |      یعقوب          زهرا     |    زهرا
بسم الله       |      سمیرا      |      مریم      |    یاسر
شمس الله        فاطمه      |      فرزانه    |    نگین
زهرا         |    ستایش       |      گلناز      |    ساحل
مصطفی     |    آذر           |      سعید      |    سعید
سینا           |    حدیث       |      صغری   |     لینا
نازیتا         |    منیژه        |      سونیا      |    رمضیه
نسیبه         |    حسنا            صغری        مهدیه
سیروس        تمنا           |    گیتا          |    ناتاشا

————————————–

افتتاحیه : 8 شهریور ماه  98
از ساعت 17 الی 21
اختتامیه : 15 شهریورماه 98

بازدید همه روزه از ساعت 16 الی 20
نگارخانه روزهای شنبه تعطیل است.

Opening: August 30

21:00- 17:00 :Time

Closing: September 6

Visit daily from 16:00 to 20:00

The gallery is closed on Saturday.