نشستی پیرامون نمایشگاه کژ نگریستن
با عنوان تراژدی در نقاشی

*سخنران سعید قاسمی

A meeting around the “Cranked Look” exhibition

“As a “Tragedy in painting

Speaker: Saeid Ghasemi*

——————————–

چهارشنبه 27 شهریور 98
ساعت 17

جهت رزرو و هماهنگی با نگارخانه تماس بگیرید:
۰۲۱۲۲۲۰۱۱۰۲

Wednesday,September 18, 2019

 17:00 :Time