شب دوم/نمایش دو فیلم از جابر رمضانی و بابک بیگی

گزارش تصویری از جلسه تحلیل وبررسی دو فیلم کوتاه “زیر آب” ساخته “جابر رمضانی” و “تیرگی” ساخته “بابک بیگی” با حضور “امین حامی خواه” و “سمیرا نوروز ناصری” در نگارخانه شمیس.

Second Night / Screening of two films by Jaber Ramezani and Babak Beigi

Video report from the analysis session of two short films “Underwater” made by “Jaber Ramezani” and “Darkness” made by “Babak Beigi”  attended by  “Amin Hamikhah” and “Samira Norouz Naseri” in Shamis Art Gallery.

———————–

جمعه 6 دی ماه 98
ساعت 18:30

Friday,December 27, 2019

 18:30 :Time