پخش فیلم درخت گلابی وحشی
از نوری بیگله جیلان
همراه با نقد و تحلیل ازدکتر فارس باقری

Screening “The Wild pear tree”
A film by “Nuri  Bilge Ceylan”

Comes with a review of Dr.Fares Bagheri

—————————–

پنجشنبه 2 خرداد 98
ساعت 18
جهت رزرو بلیت و هماهنگی با شماره های زیر تماس بگیرید:
۰۲۱۲۲۲۰۱۱۰۲

Thursday,May 23, 2019

 18:00 :Time