نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان طبیعت

*کیوریتور: حبیب رضایی
————————————————

خودبسندگی، معدلی با ته مایه ی فلسفی برای ساختارهایی است که بدون حضور انسانِ ” دخالت گر”، تواناییِ بازسازی، باززایی و ترمیم دارند. طبیعت از این دسته است.
نخستین مواجهه ی نقاش با ساختار های خود بسنده، تلاش برای شناخت و درک این پدیده ها به منظور کشف مکانیسم خلق است.
در این سیستم ها، اما همواره شاهد بازسازی و باززایی نیستیم، گاهی، حرکتِ عمومی یک ساختارِ خود بسنده برخلاف آنچه ما تصور می کنیم یه سوی خود ویرانگری است.

————————————————

آرزو زند
عطیه قلندری
بهاره شورگشتی
الیشا خانی
فاطمه زارعی نژاد
همایون حیاتی
مهناز جاوی
نسیم نادری
نازنین خالقی
نیلوفر کمالی
پروا کارخانه
راضیه عسکرزاده
سمیرا زینتی
ستاره تاجی
ترمه علوی
هانیه مشیری
سپیده سپیدان
سعید دولتی
زهره عبداللهی

———————
افتتاحیه :3 اسفند 97
ساعت 18 الی 21
اختتامیه : 9 اسفند 97

بازدید همه روزه از ساعت 16 الی 20
نگارخانه روزهای شنبه تعطیل است.