نمایشگاه گروهی نقاشی  کژ نگریستن

*کیوریتور: مهيار بهرام‌اصل
——————————

بازنمايى درونى شده توسط هنرمند، حقيقتى جديد به وجود مى آورد كه قبل از آن نبوده است. اين حقيقت به ما اين امكان را می‌دهد كه بتوانيم در درک مسائل، اعم از واقعيت‌هاى سياسى و اجتماعى تابع عقل سليم نباشيم.
براى اين كار لازم است نگاهى شوريده و ” كژ نگريسته ” داشته باشيم.
به زعم ژيژک با تاسى از آثار لاكان، «خود واقعیت پدیده‌ای برساخت شده است و شکل طبیعی ندارد بلکه چیزی است که توسط یک نگاه ایدئولوژیک ساخته می‌شود و به صورت امر طبیعی به خورد ما داده می‌شود، در حالی که امر نمادین است. برساخت نظام‌های فکری و ایدئولوژیک است که به مرور زمان با آن خو می‌گیریم.»
اكنون ما در زمان و مكانى دعوت به زندگى شده ايم كه واقعيت‌های ما پر از اين حقيقت‌هاى ساخته شده توسط چنين ايدئولوژى‌هایی است؛ و شايد هنر همان تنها راه چاره براى عبور از واقعيت‌هاى ساخته‌ی قدرت باشد.
مهيار بهرام‌اصل

——————————

مریم شیخی
احمد شربتی
غزاله جاسمی
مینا مشجری
زینب اشجعی
نعیمه صنیعی
نفیسه کاظمی
مهسا فریادیان
هدیه مهدی زاده
صدف سید رضایی
بهاره زرگران

——————————

افتتاحیه:جمعه 22 شهریور ماه
ساعت بازدید :17 الی 21
نمایشگاه تا 28 شهریور ماه ادامه دارد

بازدید همه روزه از ساعت 16 الی 20
نگارخانه روزهای شنبه تعطیل است.