رویا از نگاه کودکان در قاب های نقاشی

نمایشگاه «رویا از نگاه کودکان» شامل آثار نقاشی و عکاسی کودکان کار از تاریخ ۸ لغایت ۱۴شهریور ماه در نگارخانه ی شمیس بر پا می شود .
در این نمایشگاه علاوه بر نمایش بیش ۳۰ اثر نقاشی و عکس در معرض دید علاقه مندان قرار می گیرد .
نمایشگاه «رویا از نگاه کودکان» با همکاری و حمایت جمعیت امام علی برگزار می شود .
لازم به ذکر است کلیه عواید فروش آثار نمایشگاه «رویا از نگاه کودکان» به کودکان کار اختصاص پیدا می کند.
علاقه مندان جهت بازدید از این نمایشگاه می توانند از ساعت ۱۶ تا ۲۱ به نگارخانه شمیس به نشانی : فرمانیه -بلوار اندرزگو – خیابان دانیالی-
شماره ۸ مراجعه کنند .