نمایشگاه عکاسی محمود دولت آبادی

فراخوان عکاسی

نگارخانه شمیش برگزار میکند:
فراخوان نمایشگاه عکاسی
برگرفته از متنی کوتاه از «محمود دولت آبادی»
مهلت ارسال آثار تا ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۸
شرکت در فراخوان هزینه‌ای ندارد
——
متن:

آن جا یک قهوه خانه بود.

اما ننشستیم به نوشیدن دو تا استکان چای.

چرا؟

دنیا خراب می شد اگر دقایقی آن جا مینشستیم

و نفری یک استکان چای میخوردیم؟

عجله،

همیشه عجله… کدام گوری میخواستم بروم؟

من به بهانه رسیدن به زندگی،

همیشه زندگی را کشته ام…
_______________________________________________________
شرایط:
شرکت در فراخوان هزینه ای ندارد
حداکثر اثار ارسالی از هنرمندان 10 اثر
ابعاد کار حداکثر 100*100

info@shamisartgallery.ir

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *