Entries by Mohammad Babaei

نمایشگاه نقاشی و چیدمان

نمایشگاه نقاشی و چیدمان فتانه محمدی “زن در دنیای معاصر” —————————————— آثار پیش رو، محصول کنکاش‌هایی نقاشانه در فضایی آبستره، بر روی مفهوم زن و زنانگی است. این فرایند، بعدتر، با بهره‌گیری از عناصری همچون آینه، شیشه و چیزهایی دیگر از این دست و با مطالعه بر روی آثار هنرمندان پاپ و مینیمال، فارغ از […]