گفتگو با آقای مکتبی پیرامون نمایشگاه طراحی های بهاره شورگشتی

طراحی هاشون برای من خیلی جذابیت داشتن نوع برخوردشون با تکنیک و اینکه با دست کارشده بودن جالب بود.درباره پرفورمنس هم چیدمان جالبی داشتن و تنها چیزی که به
ذهنم میرسه این بود که می شد فضاسازی بیشتری برای مجموعه قرار دهند. موسیقی نام آشنایی که استفاده شده بود تا حدی جای بحث دارد ولی به احتمال زیاد با قصد اتفاق افتاده بود.

Interview with Mr. Maktabi about the Design exhibition of Bahareh Shurgashti

Her designs were very appealing to me. The way he approached the technique and the fact that he worked with her hands was interesting.

In terms of performance, her arrangement was also interesting, and the only thing that came to my mind was that they could create more space for the collection.

The familiar name music that was used is somewhat debatable, but it most likely happened on purpose.